Samenvatting boek

Een samenleving is geen losse verzameling van mensen. Verbinding, respect, vriendschap, solidariteit en liefde zijn broodnodig. De voorbije tien jaar is mijn bewondering voor die vele solidaire mensen alleen maar toegenomen. Maar evenzeer mijn wrevel voor de toenemende vijandige context waarin we leven. Vijandigheid, vooroordelen en haat halen het steeds meer van empathie, begrip en respect. Willen we echt zo verder?

Dit boek is een cri de coeur, een uitnodiging om op te komen voor solidariteit en samenwerking, tegen vijandigheid en verzuring. Een aanmoediging om dingen te doen, van iets kleins als goeiedag zeggen, over samen fietsen, zingen, praten, discussiëren en het oneens zijn, tot en met alle vormen van gezamenlijk initiatief. 
Vanuit zijn dagelijkse ervaring bij Kom op tegen Kanker toont Marc Michils een ander beeld van onze samenleving en legt een plan voor met concrete actiepunten. 

Dit boek is een cri de coeur.

Aan de hand van de inhoudstafel ziet u welke thema’s allemaal aangesneden worden.

 • Opdracht
 • Voorwoord Caroline Pauwels
 • Voorwoord Jean-Jacques Cassiman
 • Inhoud
 • Hoofdstuk 1. Welke mensen willen we zijn?
  • Alles begint met een persoonlijk verhaal
  • Zwarte zondag en witte donderdag
  • Er is nog nooit zoveel solidariteit geweest
  • Er is nog nooit zo’n bedreigende vijandigheid geweest
  • Een beloofd land
  • Het positieve zichtbaar maken
 • Hoofdstuk 2. Solidaire verhalen uit de schaduw
  • Kristien blaast mij van mijn sokken
  • Als ik Veerle zie, word ik altijd vrolijk
  • Els vindt solidariteit doodnormaal
  • Jean-Pierre, de man die geven leuker vindt dan krijgen
  • Dries, advocaat en hoofdmonitor van kinderkampen in bijberoep
  • Altijd als Frank er is, schijnt de zon
  • Trucker Marc doet de 1000 km op wieltjes lopen
  • Martine: ‘Ik ben Atlas niet’
  • Karen wil het professioneel top en menselijk warm
  • Rkia, veeltalige bruggenbouwster
  • Vloed van vrijwilligers M/V in vaccinatiecentrum Diksmuide
  • Box: Duizend-en-een andere solidaire verhalen
  • Ze zijn met meer dan anderhalf miljoen
  • Hoe vrijwilligers waarderen?
  • Hoe vrijwilligerswerk structureel stimuleren?
 • Hoofdstuk 3. Solidariteit, wat is dat juist?
  • Solidariteit, de munteenheid van ons sociaal kapitaal
  • Solidariteit, een belegen hip begrip
  • Oef, de meeste mensen deugen
  • Box: Zijn ook bomen solidair?
  • Solidariteit is handelen
  • Het goede en het slechte in elk van ons
  • Het verhaal van de twee wolven
  • Er is sense of urgency
  • Dat verdomde stammeninstinct in ieder van ons
  • Box: Frames en counterframes: hoe affectieve polarisering doen afnemen?
  • Solidariteitsturbo’s
  • Nood aan ontmoeting
  • Beklemtoon de verbindende emotie
  • Box: Blood relations
  • Persoonlijke betrokkenheid als sleutel
  • Ieder mens heeft de andere nodig
  • Structurele en warme solidariteit zijn complementair
  • Structurele solidariteit blijft de basis
  • Warme solidariteit stimuleert structurele solidariteit
  • De krenten uit al deze wijsheden: mijn filosofielessen
 • Hoofdstuk 4. Een actiemodel voor meer solidariteit en samenwerking
  • Actiemodel
  • 1. Het creëren van publieke ruimtes
   • We zijn sociale dieren
   • Verbindende steden en gemeenten
   • Een burgerdienst voor jongeren
  • 2. Mensen en ideeën mobiliseren
   • De kracht van een militante emotie
   • Wat is de vlag van Europa?
  • 3. De kracht van samen dingen doen
   • De artistieke verbindende projecten van Luc Stevens
   • Allez, Chantez! Voluit samen zingen (en leven)
   • Ercan en Leyla, artsen die verbinden
   • We have the choice
   • Verschillen verbinden
   • Zorgzame buurten
  • 4. De kracht van participatie
   • Oosterweel: als tegenstanders medestanders worden.
   • Participatie en een beter palliatief beleid
   • Participatie en de berging van kernafval
  • 5. De kracht van empathie
   • Verbindend communiceren
   • Actief luisteren
   • Box: Deep democracy: verschillen leren overstijgen
   • Empathie aan het werk: de zorgvrijwilligers van Kom op!
   • Box: Interesse om als vrijwilliger de handen uit de mouwen te steken? 
  • 6. Menselijk én resultaatgericht
   • Van output naar impact
 • Hoofdstuk 5. Hoe kunnen we de samenleving solidairder maken?
  • 1. Onaanvaardbare basisproblemen aanpakken
  • 2. Sociale media weer sociaal maken
   • Sociale sociale media
   • Asociale sociale media
   • Hoe schermen ons afschermen
   • De kwalijke impact van sociale media 
   • Hoe moet het verder met sociale media?
  • 3. Een digitalisering voor mensen, niet voor techneuten
   • Digitalisering, een zegen
   • Digitalisering, een vloek
   • Eenvoud brengt rust
  • 4. Een democratie die echt met mensen praat
   • Van vote naar voice
   • Box: Het preferendum
  • 5. Het slechte nieuws mag het goede nieuws niet overwoekeren
   • Als je naar de media kijkt: vooral slecht nieuws
   • Als je naar de feiten kijkt: vooral goed nieuws
   • Box: Quiz: test je feitelijke kennis
   • Herstel van de waarheid en de feiten
   • Campagnes voor de waarheid
  • 6. Nood aan een ander maatschappelijk referentiekader
   • Dé paradigmashift: van een ouder-kindrelatie naar een relatie tussen volwassenen
   • Weg met de bewuste slechteriken
   • Hulde aan klokkenluiders en dwarsliggers
 • Hoofdstuk 6. Zo pakt Kom op! het aan
  • De beslissende bouwstenen voor Kom op!
  • Elke dag werken aan iets unieks
  • Box: De jongerencampagnes van Kom op!
  • De 1000 km: zijn jullie helemaal gek geworden?
  • De empathische communicatiestijl van Kom op!
  • Box: De Kankerlijn: de persoonlijke wegwijzer voor iedere kankerpatiënt
  • Het participatieve werkingsmodel van Kom op!
  • Box: De vzw Patient Empowerment
  • Iedere euro heeft dubbele impact
  • Box: Immunotherapiepatiënten verwelkomen de koning
  • Slot: een woordje van twee ministers van Gezondheid en Welzijn
 • Hoofdstuk 7. Kom op! Iedereen solidair
  • Charlie Chaplin was me voor
  • Mijn compagnons de route
  • Dé grote gezamenlijke solidaire uitdaging: het klimaat
  • ‘Langzaam sterft’, Pablo Neruda
  • Box: De solidaire ideeën van vijftig mensen
 • Dikke merci
 • Bibliografie